Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Duntes ielā 24-13

Īpašuma adrese

Duntes iela 24-13, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 926 7182

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas Duntes ielā 24A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170042001), daudzdzīvokļu mājas Duntes ielā 24, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000170042002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītājām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000170042003), pagraba (kadastra apzīmējums 01000170042007), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000170042008), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000170042009), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000170042010), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000170042)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

16.7

Izsoles sākumcena

5850,00

Izsoles solis

300,00

Pieteikšanās termiņš

13.02.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.