Saskaņā ar Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 30.06.2022. aktu Nr.2795669/0/2022-AKT (reģistrēts ar Nr.DMPK-22-795-akt), neizīrētu dzīvokli Daugavgrīvas ielā 55-15, Rīgā (kadastra Nr.0100 922 9109), elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 18000 EUR nosolīja juridiska persona.
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Daugavgrīvas iela 55-15

Īpašuma adrese

Daugavgrīvas iela 55-15, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 922 9109

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar trīs istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000630089002) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000630080)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

49.7

Izsoles sākumcena

17500,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

19.06.2022.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.