2020. gada 16. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 211 “Par teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, radot priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz biroju un tirdzniecības centra apbūvi. Lokālplānojuma risinājumi paredz visā kvartālā vienotu funkcionālo zonu – jauktas centra apbūves teritoriju, tirdzniecības un pakalpojumu centra apbūvei ar maksimālo apbūves augstumu līdz 20 metriem, kā arī biroju, izglītības, veselības iestāžu un dzīvojamo māju apbūvei ar maksimālo apbūves augstumu līdz 9 stāviem.

Izstrādātājs:

SIA “Valentine.lv”, Centra iela “Ausmas”-29, Svitene, Svitenes pagasts, Rundāles novads, LV-3917, tālrunis 28714104, e-pasts cinis.mikelis@artprojekts.lv.

SIVN: Valdis Felsbergs, M.Sc.Env., tālrunis 29277744, e-pasts valdis@felsbergs.lv.

Pasūtītājs:

SIA “Kaivas tirdzniecības centrs”, Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130, tālrunis 29394282, e-pasts re@depo.lv.

Publiskā apspriešana norisināsies no 14.04.2021. līdz 16.05.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 26.04.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv Sabiedrības līdzdalība līdz 26.04.2021. plkst.12.00 REĢISTRĀCIJA SANĀKSMEI

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 16.05.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847.

Teritorijas starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu lokālplānojuma redakcija

Paziņojums par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 pilnveidotās lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2021. gada 20. janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 274 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 pilnveidotās lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir konkretizēt atļauto apbūves augstumu un apbūves tehniskos rādītājus Lokālplānojuma teritorijā. Risinājumu pamatā ir SIA “SZK un Partneri” izstrādāts teritorijas attīstības priekšlikums, kas paredz teritorijas revitalizāciju, izveidojot tajā jauktas izmantošanas kompleksu ar tirdzniecības, pakalpojumu un biroju telpām.

Izstrādātājs:

SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 27034226e-pasts: vita.zuicane@metrum.lv.

Pasūtītājs:

SIA “SPI RE Holding S.a.r.l.” un SIA “Rits Holding”, Daugavgrīvas ielā 9, Rīgā, LV-1048, tālrunis 29225580, e-pasts: silis@szk.lv.

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Publiskā apspriešana sākās 01.03.2021. un norisināsies līdz 27.04.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 15.04.2021. plkst.17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lvSabiedrības līdzdalība”.

Reģistrēšanās Kalnciema b/n, Daugavgrīvas 8 un 10, Kalnciema 3 lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmei

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus līdz 27.04.2021. var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847

2021. gada 10. februārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 354 “Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumā noteikto apbūves augstumu no trim uz sešiem stāviem, nodrošinot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai un tehniski ekonomiski pamatotai izmantošanai. Risinājumu pamatā ir iecere uzbūvēt divas sešu stāvu dzīvojamās mājas ar funkcionāli vienotu iekšpagalma labiekārtojumu.

Izstrādātājs:

SIA “Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1010, tālrunis 27373939, e-pasts: info@grupa93.lv.

Pasūtītājs:

SIA “Bonava Latvija”, Brīvības gatve 275 , Rīgā, LV-1006, tālrunis 29170815, e-pasts: kristaps.zvigulis@bonava.com.

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir mainīts publiskās apspriešanas termiņš un precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Publiskā apspriešana sākās 26.02.2021. un norisināsies līdz 18.04.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme video konferences režīmā MSTEAMS vidē notiks 12.04.2021. plkst. 17.00, un tiks pārraidīta www.rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties www.rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība” līdz 12.04.2021. plkst.12.00.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai wwww.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_ 18677.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas ietvaros var izteikt:

Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma redakciju klātienē, jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz tālruņa numuru 67012847.

2021. gada 20. janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 274 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 pilnveidotās lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 27034226, e-pasts: vita.zuicane@metrum.lv.

Pasūtītājs:

SIA “SPI RE Holding S.a.r.l.” un SIA “Rits Holding”, Daugavgrīvas ielā 9, Rīgā, LV-1048, tālrunis 29225580, e-pasts: silis@szk.lv.

Publiskā apspriešana uzsākas 01.03.2021. un norisināsies līdz 27.04.2021. Publiskās apspriešanas sanāksme tiek plānota 15.04.2021. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Uzmanību!

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un aktuālos Ministru kabineta lēmumus attiecībā uz ierobežojumiem COVID-19 izplatības apkarošanai, publiskās apspriešanas termiņš var mainīties (pagarināts vai samazināts, bet ne mazāk par četrām nedēļām), kā arī precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai wwww.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18995.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

  • interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18995;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv  sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas ietvaros var izteikt:

Jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt pa tālruni 67012847.