Datums 26. oktobris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas valstspilsētas pašvaldībai
 2. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Daugavpils ielā 41 k-2-62, Rīgā, atsavināšanu
 3. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ventspils ielā 20-5, Rīgā, atsavināšanu
 4. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašumu - neizīrētu dzīvokļu Ārlavas ielā 6-4, Rīgā, un Ārlavas ielā 6-6, Rīgā, atsavināšanu
 5. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Valdeķu ielā 68 k-2-134, Rīgā, atsavināšanu
 6. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Volguntes ielā 17-5, Rīgā, atsavināšanu
 7. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Miera ielā 41-20, Rīgā, atsavināšanu
 8. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Rusova ielā 6A-9, Rīgā, atsavināšanu
 9. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Ilūkstes ielā 20-93, Rīgā
 10. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Imantas ielā 3A-67, Rīgā
 11. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Kalngales ielā 1-46, Rīgā
 12. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Rasas ielā 30-79, Rīgā
 13. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Sitas ielā 48-49, Rīgā
 14. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Sitas ielā 48-62, Rīgā
 15. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Tīnūžu ielā 5-20, Rīgā
 16. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Dammes ielā 7-36, Rīgā
 17. Par nekustamā īpašuma - dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Eduarda Smiļģa ielā 44, Rīgā (ēkas kadastra apzīmējums 0100 057 2002 001), daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Palīdzēsim viens otram".
 18. Par SIA "Rīgas nami" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu
 19. Par kapitālo līdzekļu izlietojumu
 20. Par grozījumiem Rīgas domes 08.07.2008. lēmumā Nr. 3982 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5A (kadastra Nr. 01005100025), iznomāšanu"
 21. Par parāda dzēšanu ar ieskaitu
 22. Par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sēdes protokolu Nr.DINIK-21-149-pro
 23. Par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sēdes protokolu Nr.DINIK-21-142-pro o
 24. Grozījums Rīgas domes 2013. gada 18. jūnija nolikumā Nr. 367 "Rīgas domes Īpašuma departamenta nolikums"
 25. Par nekustamā īpašuma Burtnieku ielā 26, Rīgā (kadastra Nr. 01005890244), nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrībai "DACE"
 26. Par Latvijas valstij SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" personā piederošā nekustamā īpašuma Ilmeņa ielā 17, Rīgā (kadastra Nr. 01001092005), nepieciešamību pašvaldībai tās autonomās funkcijas nodrošināšanai un pārņemšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
 27. Par reālservitūta nodibināšanu Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos Aristida Briāna ielā 8, Rīgā (kadastra Nr. 01000230079) un Annas ielā 2, Rīgā (kadastra Nr. 01000230080), kā arī nekustamajā īpašumā Aristida Briāna ielā 8A, Rīgā (kadastra Nr. 01000230078)
 28. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Ķemmdziju ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001100216; kadastra apzīmējums 01001100215), atsavināšanu
 29. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Jūrmalas gatvē, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000822321), atsavināšanu
 30. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Mūkusalas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000500152; kadastra apzīmējums 01000500149), atsavināšanu
 31. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Gulbju ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001190484; kadastra apzīmējums 01001190483), atsavināšanu
 32. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Nordeķu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000662065), atsavināšanu
 33. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Ezermalas ielā 5 k-1, Rīgā (kadastra Nr. 01000852126; kadastra apzīmējums 01000850080), 948/52835 domājamo daļu atsavināšanu
 34. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Dārziņu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001250551; kadastra apzīmējums 01001250550), atsavināšanu
 35. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Maskavas ielā 259C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000722048), privatizācijas pabeigšanu
 36. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Viestura prospektā 37C, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000950049), 49205/81210 domājamo daļu privatizācijas pabeigšanu
 37. Par nekustamā īpašuma Biezo Nr. 15 māju zeme, Rīgā (kadastra Nr. 0100 113 2330), iegūšanu īpašumā
 38. Par 13.10.2021. noteikto Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu apstiprināšanu

Priekšsēdētājs D.Locis