20. aprīlis

Datums 20. aprīlis, 2021
Laiks13.00
Atrašanās vietaTiešsaistē

Mājokļu un vides komitejas 23.sēde

DARBA KĀRTĪBA: Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumā Nr.92 'Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums"…
Datums 20. aprīlis, 2021
Laiks15.00
Atrašanās vietaTiešsaistē

Pilsētas īpašuma komitejas 17.sēde

DARBA KĀRTĪBA: Par Rīgas pilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Baldones ielā 24-18, Rīgā, atsavināšanu …