Datums 24. maijs, 2022
Laiks13.50
Vieta Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 

  1. Par atlīdzības izmaksu fiziskai personai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu sev piederošā mājoklī
  2. Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā
    Sēdes slēgtā daļa        
  3. Par maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpību starp dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām

 

     Priekšsēdētājs    E.Cepurītis