Datums 25. janvāris, 2022
Laiks13.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

  1. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 2021.gada darbības izvērtējums 
  2. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Ilzenes ielā 18, Rīgā  
  3. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Ēdoles ielā 5, Rīgā 
  4. Par apstrīdēto Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas 24.11.2021. lēmumu (protokols Nr. 25, 6.5.1. punkts) "Par dzīvojamās telpas izīrēšanu maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm (6. reģistrs)" 
  5. Par izsoles nolikuma kuģošanas līdzekļu piestātnes Pilsētas kanālā pie Bastejkalna iznomāšanai izskatīšanu
  6. Par dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas meži" peļņas daļu 
  7. Dažādi  


     Priekšsēdētājs    E.Cepurītis