Datums 25. novembris, 2021
Laiks15.00
Vieta Tiešsaistē

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par "Pārskata par Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanu par uzraudzības periodu no 2014. līdz 2020.gadam" gala atskaites apstiprināšanu 
  2. Par Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu maksas pakalpojumiem 
  3. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
  4. Par grozījumu Rīgas domes 07.07.2021. lēmumā Nr.712 "Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības satiksmes infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai"
  5. Par grozījumu Rīgas domes 08.09.2021. lēmumā Nr.863 "Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju projekta "Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis" īstenošanai"
  6. Par pašvaldības budžeta priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Brīvprātīgais darbs Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centros"
  7. Par pašvaldības budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu projektam "Aprūpē esošu bērnu līdzdarbības iespējas"


     Priekšsēdētājs    M.Staķis