Noslēdzot martu, kas galvaspilsētā šogad pasludināts par Sociālā darba mēnesi, Rīgas domē piektdien, 31. martā, pirmo reizi notiks politiķu un uzņēmēju “brīvās sarunas” par ieguldījumiem sociālajos projektos, profesionāļu diskusija par sociālā darba perspektīvām, kā arī domes vadības brīfings par aktualitātēm sociālajā jomā pašvaldībā.

Sociālā darba mēneša laikā galvaspilsētā notiek dažādi pasākumi sabiedrības iepazīstināšanai ar sociālās nozares aktualitātēm un sociālā darba nozīmi. Sociālā darba profesionāļu ikdienas pienākumi ir saistīti ar cilvēku savstarpējām attiecībām, sabiedrības vajadzību izzināšanu, atbalsta un palīdzības sistēmu attīstīšanu un cieņas veicināšanu. Sociālajiem darbiniekiem ir būtiska loma saliedētas sabiedrības veidošanā, jo īpaši šajā mainīgajā laikā.

Politiķu un sociālās jomas uzņēmēju “brīvās sarunas”

Ieguldījumi sociālajā jomā bieži vien vēsturiski tiek norakstīti “zaudējumos” un sabiedrībā joprojām trūkst izpratnes, ka ieguldījumi sociālos projektos ir investīcija šodienā un nākotnē.

Kā jūtas sociālās jomas uzņēmēji? Vai sociālie pakalpojumi ir perspektīvs uzņēmējdarbības veids?  Par to 31 .martā pirmo reizi tiks rīkotas politiķu un sociālās jomas uzņēmēju “brīvās sarunas”.

Pasākumā aicināti piedalīties 11 lielākie sociālo pakalpojumu sniedzēji Rīgas pašvaldībā, diskusijā piedalīsies arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte  un Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes speciālisti.

Preses brīfings

Pēc tikšanās ar uzņēmējiem plkst. 12.30 Rātsnamā pie domes sēžu zāles plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti uz preses brīfingu par aktualitātēm sociālajā jomā pašvaldībā.

Brīfingā piedalīsies Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs un Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.

Diskusija “Ēnu cilvēki”

31. martā no plkst.13.00 līdz plkst.16.00 Rātsnama sēžu zālē notiks jau trešā konference-profesionāļu/politiķu diskusija “Ēnu cilvēki”. Šoreiz “neredzamo” lomā - sociālā darba speciālisti. Kādas ir sociālā darba perspektīvas un izaicinājumi, kā savu attīstību izvēlētajā profesijā redz jaunie speciālisti, vai politiskajā dienaskārtībā ir ieguldījumi cilvēkkapitālā - par šo tiks diskutēts ar pētniekiem, augstskolu mācībspēkiem, nozares profesionāļiem, praktiķiem un politiķiem

Kā pirmā uzstāsies sociālo zinātņu maģistre, zinātniskā grāda socioloģijā pretendente, nodibinājuma “Baltic Institute of Social Sciences” projektu direktore un vadošā pētniece Oksana Žabko. Viņas pētnieciskās intereses skar sociālās politikas, sociālo problēmu, nabadzības un sociālās atstumtības dimensijas. Pēdējo astoņu gadu laikā arvien aktīvāk iesaistījusies pētījumos par sociālā darba attīstību Latvijā, vērtējot dažādus aspektus – gan sociālā darba organizāciju Latvijā, atšķirīgo atbalsta apjomu dažādu Latvijas pašvaldību starpā, nozīmīgāko klientu grupu raksturojumu un pieejamos resursus darbā ar dažādām klientu grupām.

Savā prezentācijā O. Žabko raksturos, kādi procesi ir notikuši sociālajā darbā pašvaldībās kopš 2017. gada, kā ir mainījusies sociālā darba profesijas uztvere sabiedrībā un kāda ir situācijā sociālā darba resursu jomā.

Otrie ar prezentāciju “Sociālo darbinieku apmācību organizācija: iespējas un izaicinājumi. Augstskolu iespējas pielāgot studijas darba devēju vajadzībām” uzstāsies Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēki - Labklājības un sociālā darba katedras vadītāja, asoc.prof. Lolita Vilka un Bakalura studiju programmas “Sociālais darbs” direktore Marika Lotko.

Prezentāciju daļu noslēgs Labklājības departamenta Administratīvās pārvaldes priekšniece Laura Kalniņa ar pētījumu “Esošā situācija ar cilvēkresursiem Rīgas pašvaldības sociālajā sistēmā”.

Pēc prezentācijām notiks profesionāļu diskusija.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.