Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
20.09.2022.-03.10.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.08.2022. sēdes protokolu Nr.34, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla. Paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/7/10 cm un kokus, kuru celmu caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

  • Objekts – Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma saistītās infrastruktūras pārbūve. Projekts "Velobraucēju, gājēju rampas izbūve un esošo stāvvietu teritorijas labiekārtojums".
  • Adrese – Rīga, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla.
  • Zemesgabala īpašnieks un ciršanas ierosinātājs  – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Saistībā ar projektu "Velobraucēju, gājēju rampas izbūve un esošo stāvvietu teritorijas labiekārtojums" Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla, paredzēts cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/7/10 cm un kokus, kuru celmu caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas centra apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.09.2022. līdz 03.10.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.10.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +3767181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotās personas  - pilnsabiedrības "RBBL": Katlakalna iela 11E, Rīga, LV-1073, kontaktpersona - Didzis Dāle, tālr. +37126191009.

Aptaujas lapa

Informācija