Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
20.12.2022-03.01.2023

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīga, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155, kadastra numurs 0100 051 0001), pie Zaķusalas krastmalas 39.

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.11.2022. sēdes protokols Nr. 46, 2.2.1. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155, kadastra numurs 0100 051 0001), pie Zaķusalas krastmalas 39 paredzēts cirst: 5 liepas ø 88, 20, 26, 38, 24 cm.

Objekts – Zaķusalas ziemeļu daļas sadzīves  notekūdeņu sūknētavas izbūve

Adrese – Rīga, zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155, kadastra numurs 0100 051 0001), pie Zaķusalas krastmalas 39

Zemesgabala īpašnieks – Rīgas pilsētas pašvaldība

Saistībā ar plānotās sadzīves notekūdeņu sūknētavas izbūvi, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155, kadastra numurs 0100 051 0001), pie Zaķusalas krastmalas 39 paredzēts  cirst 5 liepas ø 88, 20, 26, 38, 24 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas SN Nr12 apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Koki ciršana paredzēta, lai realizētu Zaķusalas ziemeļu daļas sadzīves notekūdeņu sūknētavas izbūvi.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 20.12.2022. līdz 03.01.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.01.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotā persona, SIA “ Merks” Nekustamo īpašumu projektu vadītājs Mārtiņš Vonda, tālr.+371 67373380 un projektētājs: SIA „KOMUNIKĀCIJU PROJEKTĒŠANAS BIROJS”, pārstāve - Svetlana Zorina; tālr.+371 26417522.

Aptaujas anketa

Informācija