Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
09.04.2024.-22.04.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Mazā Klijānu iela bez numura (kadastra apzīmējums 0100 026 2039)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.03.2024. sēdes protokols Nr. 12, 2.2.1 §.  publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Mazā Klijānu iela bez numura (kadastra apzīmējums 0100 026 2039) paredzēts cirst 3 liepas ø 57, 30, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 39 cm, 4 ošlapu kļavas ø 20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 10/32/24/16/31/24/27, 14/22/9/16/15/16/10/27/29/10/7/21 cm, 2 ošus ø 9/12/12, 22 cm un 2 bērzus ø 37, 27 cm.

  • Objekts – Dzīvojamās ēkas jaunbūve Mazā Klijānu ielā,
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Mazā Klijānu iela bez numura,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 026 2039,
  • Zemesgabala īpašnieks – koka ciršanas ierosinātājs: SIA “MK6”.

KOKU CIRŠANAS IEMESLS

Saistībā ar teritorijas plānoto būvniecību Rīgā, Mazā Klijānu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 026 2039) paredzēts cirst 3 liepas ø 57, 30, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 39 cm, 4 ošlapu kļavas ø 20, 19 (celma caurmērs 23 cm), 10/32/24/16/31/24/27, 14/22/9/16/15/16/10/27/29/10/7/21 cm, 2 ošus ø 9/12/12, 22 cm un 2 bērzus ø 37, 27 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas centra apbūves teritorija (JC8), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana: ēkas fasādes 1. stāva apdare veidota kā metāla režģis ar vīteņaugu stādījumiem, tā veidojot patīkamāku vidi garāmgājējiem; papildus tiks ierīkots arī bērnu rotaļu laukums

Publiskā apspriešana notiek no 09.04.2024. līdz 22.04.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.04.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53; pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Lāčplēša ielā 75B, kontaktpersona: Valda Auziņa, tālr. +37112345678.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt sadaļā: Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanas rezultāti