Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
2
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kanceleja

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30 - 18.00
 • Otrdiena8.30 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība 48 stundu laikā sniedz palīdzību, izīrējot tai dzīvojamo telpu, ja lietotā dzīvojamā telpa ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama, un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un iesniedz iesniegumu.
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  - personas iesniegums,
  - īres līgums vai personas dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinošs dokuments,
  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija,
  - citi dokumenti, kas apliecina dzīvojamās telpas faktisko stāvokli.
  Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus jāuzrāda pase.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona ierodas Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kancelejā un saņem atbildi vai Kanceleja nosūta atbildi pa pastu.