Datums 29. jūnijs, 2022
Laiks14.00
Vieta Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu
 2. Par Rīgas domes 10.03.2022. lēmuma Nr. 1343 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem saistībā ar nokļūšanu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem un pārvietošanos sabiedriskajā transportā" atzīšanu par spēku zaudējušu
 3. Par atbrīvošanu no maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas ielu sarkano līniju robežās projekta "Dailes teātra skvēra labiekārtošana" īstenošanas laikā
 4. Par atbrīvošanu no maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas ielu sarkano līniju robežās projekta "Jaunas tramvaju infrastruktūras posma izbūve un esošas tramvaju līnijas pārbūve. 4. kārta posmā no Ausekļa ielas loka (ieskaitot) līdz Aspazijas bulvāra/Radio ielas krustojumam pa Kronvalda, Zigfrīda Annas Meierovica un Aspazijas bulvāriem" īstenošanas laikā
 5. Par festivāla "Positivus" norisi Rīgā 15.07.2022. un 16.07.2022.
 6. Par FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta posma norisi Rīgā 2022. gadā
 7. Par Rīgas 7. pamatskolas nosaukuma maiņu
 8. Rīgas 89. vidusskolas nolikums
 9. Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 16. jūnija nolikumā Nr. 57 "Rīgas 95. vidusskolas nolikums"
 10. Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 10. jūlija nolikumā Nr. 76 "Rīgas Čiekurkalna pamatskolas nolikums"
 11. Par aizņēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības prioritārā projekta "Sarkandaugavas apkaimes kultūras un dabas mantojuma revitalizācija un jaunu pakalpojumu ieviešana" īstenošanai
 12. Par aizņēmumu ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Priedaines ielā 11, Rīgā" īstenošanai
 13. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības investīciju projektu īstenošanu četrās pirmsskolas izglītības iestādēs
 14. Par zemes vienības Inčukalna ielā 2 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
 15. Par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
 16. Par zemes vienību Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā 14C, zemes vienības daļas Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļas Kandavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000760317) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
 17. Par teritorijas Augusta Deglava ielā 106 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
 18. Par teritorijas Kuldīgas ielā 9A, Kuldīgas ielā 9B un Kuldīgas ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu
 19. Par Mežataku ielas nosaukuma piešķiršanu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536
 20. Par Imulas ielas posma pārdēvēšanu par Cīravas ielu un grozījumu Rīgas domes 03.02.1998. lēmumā Nr. 5536
 21. Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 62 "Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā"
 22. Par grozījumiem Rīgas domes 12.05.2021. lēmumā Nr. 587 "Par Stratēģisko projektu uzraudzības komisijas izveidi"
 23. Par apstrīdēto Rīgas pilsētas siltumapgādes jautājumu komisijas 20.04.2022. lēmumu (prot. Nr. 259, 2.30. punkts) "Par gāzes apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvē Nikolaja Rēriha ielā 3, Rīgā"
 24. Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Vestienas ielā 10, Rīgā
 25. Par trīspusējo dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanas kārtību Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai
 26. Par grozījumiem Rīgas domes 25.05.2022. lēmumā Nr. 1575 "Par atlīdzības izmaksu fiziskai personai par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu sev piederošā mājoklī, kas atrodas Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā"
 27. Par grozījumiem Rīgas domes 19.09.2000. lēmumā Nr. 8858 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 60 apstiprināšanu"
 28. Par grozījumiem Rīgas domes 04.09.2001. lēmumā Nr. 367 "Par personu, kurām izīrējamas dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta Nr. 35 apstiprināšanu"
 29. Par būves Cepļa ielā 22, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000532025001), nojaukšanu
 30. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta - atsevišķa apbūvēta zemesgabala Austuves ielā 9, Rīgā (kadastra Nr. 01000480131, kadastra apzīmējums 01000480162), nodošanu privatizācijai
 31. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Varkaļu ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000800346), 1/2 domājamās daļas atsavināšanu
 32. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta zemesgabala Maskavas ielā 400, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001250266), atsavināšanu
 33. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Rendas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000530174; kadastra apzīmējums 01000530172), atsavināšanu
 34. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) Bolderājas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000800731; kadastra apzīmējums 01000800212), atsavināšanu
 35. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības zemesgabala (zemes starpgabala) bez adreses, Rīgā (kadastra Nr. 01000240126; kadastra apzīmējums 01000240111), atsavināšanu
 36. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Skrindu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000400027), atsavināšanu
 37. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās nekustamā īpašuma Maskavas ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01001250168), daļas atsavināšanu
 38. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamā īpašuma Vējstūru ielā 30, Rīgā (kadastra Nr. 01001250051), daļu atsavināšanu
 39. Par veloceliņa "Imanta-Daugavgrīva" izbūvei nepieciešamo Latvijas valstij piederošo, Rīgas brīvostas pārvaldes tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu nomāšanu, par lūgumu nodot bez atlīdzības Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā uz Latvijas valsts vārda Satiksmes ministrijas personā zemesgrāmatā nostiprinātos nekustamos īpašumus un Rīgas domes 29.12.2021. lēmuma Nr. 1123 atzīšanu par spēku zaudējušu
 40. Par zemesgabalu piekritību
 41. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu (zemes vienību) piekritību Rīgas valstspilsētas pašvaldībai
 42. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Lielirbes ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000752151), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Lielirbes ielā 6, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 43. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Reņģes ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000660297), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Reņģes ielā 2A, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 44. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000672128), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Garajā ielā 19, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 45. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Ozolciema ielā 20 k-1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01001072294), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Ozolciema ielā 20 k-1, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai
 46. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala Maskavas ielā 275, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720177), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Maskavas ielā 275, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai
 47. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma - zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720400), nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā Maskavas ielā 279 k-1, Rīgā, esošo dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai
 48. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumu - zemesgabala Vadakstes ielā 20A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000740272), un zemesgabala bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000742052), nodošanu īpašumā dzīvojamās mājas Vadakstes ielā 20, Rīgā, privatizēto objektu īpašniekiem
 49. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - izīrēta dzīvokļa Avotu ielā 21B-6, Rīgā, atsavināšanu
 50. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Ģertrūdes ielā 98-21, Rīgā, atsavināšanu
 51. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Līksnas ielā 20-3, Rīgā, atsavināšanu
 52. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Salacas ielā 3-13, Rīgā, atsavināšanu
 53. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Čiekurkalna 2. līnijā 20-5, Rīgā, atsavināšanu
 54. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvokļa īpašuma - neizīrēta dzīvokļa Sēlpils ielā 14-3, Rīgā, atsavināšanu
 55. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Čiekurkalna 1. līnija 1-3, Rīgā
 56. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Parādes ielā 1B-5, Rīgā
 57. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Čiekurkalna 2. līnijā 20-4, Rīgā
 58. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173-4, Rīgā
 59. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173-8, Rīgā
 60. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173B-12, Rīgā
 61. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Maskavas ielā 173B-1A, Rīgā
 62. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Mēness ielā 14-6, Rīgā
 63. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 7-1, Rīgā
 64. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 7-17, Rīgā
 65. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz dzīvokļa īpašumu Salacas ielā 7-18, Rīgā
 66. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
 67. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu
 68. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" 2022. gada darba plāna apstiprināšanu
 69. Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra" 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 70. Publiskās un privātās partnerības projektu sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā
 71. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada pārskata apstiprināšanu
 72. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 73. Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums
  Sēdes slēgtā daļa
 74. Par iesnieguma daļā par zaudējuma atlīdzinājumu noraidīšanu


     Rīgas domes priekšsēdētājs                  M.Staķis