Rīgas ūdens remontē ūdens caurules

Balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, SIA "Rīgas ūdens" aicina namu apsaimniekotājus un privātmāju īpašniekus savlaicīgi apsekot namu iekšējos ūdensvada pievadus un nodrošināties pret to aizsalšanu aukstos laika apstākļos.

Gaisa temperatūrai noslīdot zem mīnus 10 - 15 grādiem, ik gadu nākas saskarties ar situāciju, ka neskaitāmu sūdzību par ūdens padeves traucējumiem iemesls ir aizsaluši nama iekšējie ūdensvada pievadi, kas parasti atrodas ēku pagrabstāvos. Ziemā Rīgā jau ierasti tiek konstatēts daudz ūdensvadu aizsalšanas gadījumu, kas iedzīvotājiem rada ūdensapgādes pārtraukumus.

Diemžēl SIA "Rīgas ūdens" nevar atsaukties lūgumiem atkausēt aizsalušos ūdensvadu posmus, jo uzņēmums neapkalpo namīpašumu iekšējos tīklus. Šādus pakalpojumus sniedz komercfirmas, kas specializējas komunikāciju apkalpošanā, taču bieži vien, lai ekonomētu līdzekļus, ēku apsaimniekotāji saviem spēkiem cenšas risināt radušos problēmu un mēģina atkausēt aizsalušos ūdensvadus, dažkārt pat ar atklātu uguns liesmu. Šāda rīcība savukārt var nodarīt kaitējumu īpašumam un rada ugunsgrēku izcelšanās draudus.

SIA „Rīgas ūdens” aicina apsekot namu pagrabos esošo komunikāciju stāvokli un, ja nepieciešams, veikt siltumizolācijas darbus, aizvērt vai salabot novārtā atstātos pagrabu vēdlodziņus, durvis vai komunikāciju lūkas.