RD DMV 2021/27
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RS 2021/22
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
PA RPA 2021/1
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RCT 2021/3-I
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanu

Paredzamā līgumcena
1200000
RS 2021/19
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2021/03/M
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2021/26
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RS 2021/17
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
SIA RNP 2021/15
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RCT 2021/1-AK
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2021/25
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2021/T.I.34
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2021/06
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2021/09
Izsludināts
Publikācijas datums:
T.I.32
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2021/41
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
T.I.31
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2021/T.I.30
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Automātiskās gaisa virsspiediena un dūmu novadīšanas sistēmas atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VEKTORS PLUS”
Līgumsumma
41187.07
SIA RNP 2020 / 1
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:

Darbinieku veselības apdrošināšana

Paredzamā līgumcena
100000
R1S 2021/30-IEP
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums