R7ps 2021/1
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2021/02
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2021/01
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/50
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RPKIA 2020/9
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/17
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2020/49
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2020/46
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RPP 2020/18
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 23.12.2020.
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2020/25
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2020/30
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2020/47
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2020/31
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2020/07/AK
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2020/26
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 07.01.2021.
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2020/27
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 07.01.2021.
Iesniegšanas datums
RD DMV 2020/47
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IZ 2020/03
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 14.12.2020.
Iesniegšanas datums
RD LD 2020/43
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2020/22
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
PA RPA 2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Audio-vizuālo iekārtu un materiālu iegāde

Paredzamā līgumcena
138000
RDITC 2020/29
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2020/44
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Patversmes un naktspatversmes pakalpojuma nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldībā 2021.gadā

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Samariešu apvienība' Biedrība
Līgumsumma
153409.5
RD LD 2020/45
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums