RD DMV 2020/42
Izsludināts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/60
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
RDITC 2020/5
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
RDITC 2020/02
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
RD LD 2020/35
Izsludināts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 02.10.2020.
Iesniegšanas datums

Publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi

Paredzamā līgumcena
450000
RD PAD 2020/15
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 05.10.2020.
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2020/16
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/68
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/67
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'SPA SERVISA CENTRS' SIA
RDSPSBR2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PAD 2020/14
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2020/36
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2020/29
Uzsākta līguma slēgšana
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Telpu atjaunošanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centrā 'Mežciems'

Piegādātājs / izpildītājs
'Detleffi' SIA
Līgumsumma
42618.18
RD LD 2020/32
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/41
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 09.09.2020.
Iesniegšanas datums

Autotransporta pakalpojumu sniegšana Rīgas Volejbola skolas audzēkņu pārvadāšanai

Piegādātājs / izpildītājs
'AUTOOGA' SIA
Līgumsumma
40000
RVS 2020/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/40
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2020/17
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:

Aldara parka rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde

Piegādātājs / izpildītājs
PS 'RE - Arta'
RD PAD 2016/33
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
2020/5
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mēbeļu iegāde Rīgas Angļu ģimnāzijas palīgēkās

Piegādātājs / izpildītājs
'Salons Arka' SIA
2020/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Mācību līdzekļu un mācību inventāra iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'LOGOSS M' Firma SIA
2020/RPIILIGZDINA 2020/1
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/65
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 09.09.2020.
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/66
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums