RD IKSD 2020/8
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 27.04.2020.
Iesniegšanas datums
RDSD 2019/22
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 13.03.2020.
Iesniegšanas datums
RDITC 2018/006
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2017/31
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2018/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2018/19
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2017/27
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 29.08.2017.
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2019/15
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2018/6
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2019/1
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2017/32
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2019/42
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2018/11
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2019/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2017/21
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 13.09.2017.
Iesniegšanas datums
PJMS 2019/2
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2019/06
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
2019/02
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2018/024
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2019/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums