Kontakti

ps [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Saimniecības pārvalde organizē Centrālās administrācijas un Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes nomāto ēku un telpu apsaimniekošanu, pamatlīdzekļu saglabāšanu, organizē un piedalās to inventarizācijās, atbilstoši savai kompetencei, veic un kontrolē materiāli tehnisko apgādi, materiālo resursu izlietošanu, materiālo vērtību saglabāšanu un izmantošanu, nodrošina pārvaldes apsaimniekojamās telpās normatīvo aktu prasību ievērošanu ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba aizsardzībā, kā arī organizē un koordinē autotransporta pakalpojumus.

Darbinieki

Guntars Kukuts

Pārvaldes priekšnieks - Rātslaukums 1, LV-1539
Guntars.Kukuts [at] riga.lv

Elgita Imbrasa

Priekšnieka palīdze - Rātslaukums 1, LV-1539
Elgita.Imbrasa [at] riga.lv

Ilze Mūrniece

Galvenā referente - Rātslaukums 1, LV-1539
67105651
ilze.murniece [at] riga.lv

Nodaļas