Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
09.09.2022-19.09.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Laktas iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.08.2022. sēdes protokols Nr. 32, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) paredzēts cirst 10 blīgznas ø 36, 21/24/13/11/22/16/15/19/22, 13/11/13, 21, 13, 7/9/12/12/18, 10/11/12/15/16, 12/14/17, 9/12, 8/9/16/8 cm, 7 bērzus ø 30, 25, 21, 20, 62, 35, 32  cm, 1 parasto pīlādzi ø 24 cm, 9 ošlapu kļavas ø 21, 17, 11/13/13/13/15/15/15/16/18, 8/9/9/10/12, 10/17, 14/15/18, 9/12, 11/14, 20/10 cm, 1 apsi ø 35 cm, 1 papeli ø 12/15/16 cm, 3 baltie vītoli ø 49, 16/32, 17 cm, 1 kļavu ø 15 cm, 1 gobu ø 12/12/14/18 cm un kokus ar celma caurmēru, kas nesasniedz 20 cm.

  • Objekts – Autostāvvietas izbūve
  • Adrese – Rīga, Laktas iela 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Skanstes City”

Saistībā ar teritorijas plānoto būvniecību utt. Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) paredzēts cirst 10 blīgznas ø 36, 21/24/13/11/22/16/15/19/22, 13/11/13, 21, 13, 7/9/12/12/18, 10/11/12/15/16, 12/14/17, 9/12, 8/9/16/8 cm, 7 bērzus ø 30, 25, 21, 20, 62, 35, 32  cm, 1 parasto pīlādzi ø 24 cm, 9 ošlapu kļavas ø 21, 17, 11/13/13/13/15/15/15/16/18, 8/9/9/10/12, 10/17, 14/15/18, 9/12, 11/14, 20/10 cm, 1 apsi ø 35 cm, 1 papeli ø 12/15/16 cm, 3 baltie vītoli ø 49, 16/32, 17 cm, 1 kļavu ø 15 cm, 1 gobu ø 12/12/14/18 cm un kokus ar celma caurmēru, kas nesasniedz 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 43 kokus. Papildus gar Laktas ielu, citviet teritorijā plānoti nodaloši krūmu stādījumi. Sadalošo saliņu zonās plānoti zemie stādījumi, lai nodrošinātu optimālu redzamību. Teritorijas dienvidaustrumu daļā paredzēts dīķis lietus ūdens savākšanai un tā infiltrācijai.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 06.09.2022. līdz 19.09.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.09.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 vai pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Laktas ielā 16, kontaktpersona: Andris Kozlovskis, tālr. +371 26342333 

Aptaujas anketa

Infomācija