Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
01.08.2023. -14.08.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, tallinas iela 56, Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 034 0007

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.07.2023. sēdes protokols Nr. 28, 1.2.7. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Tallinas iela 56, Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 034 0007paredzēts paredzēts cirst 1 bērzu ø 29 cm, 3 papeles ø 39, 37, 33 cm, 1 gobu ø 20/21 cm. Koks Nr. 5 atrodas projektētās apbūves zonā. Koki Nr. 1, 2, 3 un 4 atrodas blakus teritorijas robežai.

  • Objekts – Dzīvojamas  ēkas  jaunbūve.
  • Adrese – Rīgā, Tallinas iela 56, Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 034 0007
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA "BM Brokeris", reģ. numurs 40003295965, Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ. numurs 90000064250

Saistībā ar plānoto būvniecību Rīgā,Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007) paredzēts cirst 1 bērzu ø 29 cm, 3 papeles ø 39, 37, 33 cm, 1 gobu ø 20/21 cm. Koks Nr. 5 atrodas projektētās apbūves zonā. Koki Nr. 1, 2, 3 un 4 atrodas blakus teritorijas robežai.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafisko karti "Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC8), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku stādīšana, iestādot 6 pundurkļavas.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.08.2023. līdz 14.08.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 14.08.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +371 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, , Rīgā, Tallinas ielā 56, kontaktpersona: Armands Rieba, tālr. +37129946080.