Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
23.01.2024.-06.02.2024.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, ūnijas iela 78a (kadastra apzīmējums 0100 070 0052) 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.12.2023. sēdes protokols Nr. 50, 1.2.11. § publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Ūnijas ielā 78A (kadastra apzīmējums 0100 070 0052) paredzēts cirst 5 zirgkastaņas ø 49, 35, 40, 43, 30 cm un 5 kļavas ø 37, 21, 31, 21, 22 cm.

  • Objekts – Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve.
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Ūnijas iela 78A,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 070 0052,
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Maltas nami”.

KOKU CIRŠANAS IEMESLS

Saistībā ar daudzdzīvokļu mājas jaunbūves un teritorijas labiekārtojuma būvniecību Rīgā, Ūnijas ielā 78A (kadastra apzīmējums 0100 070 0052) paredzēts cirst 5 zirgkastaņas ø 49, 35, 40, 43, 30 cm un 5 kļavas ø 37, 21, 31, 21, 22 cm. Projekta risinājums paredz daudzdzīvokļu ēkas izbūvi, kā arī plānotajai funkcijai nepieciešamo autostāvvietu un teritorijas labiekārtojuma izbūvi, veidojot jaunus stādījumus, un nodrošinot funkcionālu ārtelpu.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā DzD1, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu un apstādījumu grupu stādīšana, iestādot aptuveni 5 dižstādus (kļavas un liepas) un paredzot dekoratīvos ziemciešu un krūmu apstādījumus. Detalizēti apstādījumu risinājumi tiks izstrādāti tālākajā projektēšanas gaitā.

Publiskā apspriešana notiek no 23.01.2024. līdz 06.02.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 06.02.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A; pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Bērzaunes ielā 11A, kontaktpersona: Renāte Bāliņa,  tālr. +37128333630.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt šeit.