Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
16.04.2024.-29.04.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Tīnūžu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 121 0536)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2024 sēdes protokols Nr. 14, 1.2.8. §. publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 121 0536) paredzēts cirst 5 liepas Ø 39, 25, 26, 28, 27 cm, 2 ievas Ø 25/27, 26/31 cm un 1 papeli  Ø 22 cm.

  • Objekts – Segtas autostāvvietas ar velonovietnēm,
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Tīnūžu iela 9,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 121 0536,
  • Zemesgabala īpašnieks – koka ciršanas ierosinātājs: SIA “V.T. INVEST”.

KOKA CIRŠANAS IEMESLS

Saistībā ar segtas autonovietnes būvniecības ieceri Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 121 0536) paredzēts cirst 5 liepas Ø 39, 25, 26, 28, 27 cm, 2 ievas Ø 25/27, 26/31 cm un 1 papeli  Ø 22 cm.

Koki tiek cirsti, lai būtu iespējams izbūvēt segtu autostāvvietu ar slēgtām velonovietnēm priekš blakus esošo dzīvojamo ēku iedzīvotāju nodrošināšanas ar trūkstošo transporta infrastruktūru un atvieglotu esošā guļamrajona iekšpagalmu noslogotību ar automašīnām.

Saskaņā ar Rīgas valstpilsētas pašvaldības 15.12.2023 saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” un grazfisko karti “Funkcionālais zonējums” zemesgabals atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā, kur saskaņā ar RTIAN 597. punktu

Autonovietni un velonovietni var paredzēt arī kā vienīgo izmantošanas veidu atsevišķā zemes vienībā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Segtas autostāvvietas ar velonovietnem ne tikai daļēji atvieglos apkārtējās infrastruktūras noslogojumu, sniedzot iespēju izvietot 46 transportlīdzekļus apsārgātā segtajā autostāvvietā ar diennakts videonovērošanu, bet arī nodrošinās drošas, slēgtas un sausas telpas velosipēdu izvietošanai priekš blakus ēkā dzīvojošiem iedzīvotājiem.

Saskaņā ar jauno būvniecības ieceri tiek paredzēta jaunu 7 koku un vairāku dekoratīvo mazgabarīta koku un krūmu stādīšana, precizējot kokaugu sugu būvprojekta izstrādes gaitā, lai kompensētu esošos nocērtamos kokus un papildus palielinātu kopējo stādījumu daudzumu iekšpagalmā.

Publiskā apspriešana notiek no 16.04.2024. līdz 29.04.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 29.04.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;  Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53;

pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Bruņinieku ielā 49 k-2, kontaktpersona: Vadims Tiščenko, tālr. 29190301.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt sadaļā: Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanas rezultāti