Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
19.04.2024.-03.05.2024.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējums 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.04.2024. sēdes protokols Nr. 16, 2.2.1. §.publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Latgales ielas teritorijās (kadastra apzīmējums 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038) paredzēts cirst 49  liepas ø 31, 39, 35, 30, 36, 32, 31, 54, 46, 47, 35, 31, 25, 37, 25, 28, 30, 26, 33, 24, 31, 30, 28, 28, 14, 23, 34, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 27, 26, 32, 14 (celma caurmērs 20 cm), 49, 23, 21, 20, 57, 22, 22, 42, 50, 11/11(celma caurmērs 26 cm), 34, 22, 34, 38, 24, 28 cm, 1 gobu ø 77 cm, 4 trauslos vītolus ø 47, 24, 49, 35 cm, 5 kļavas ø 29, 31, 29, 20, 34 cm, 30 kanādas papeles ø 53, 35, 41, 61, 40, 65, 36, 43, 51, 26/35/45, 33/35/36, 37, 44, 41, 22, 36, 16 (celma caurmērs 27 cm), 23, 20, 25, 55/59, 20, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 39, 43, 29, 24, 26, 22 cm, 4 ievas ø 13(celma caurmērs 20 cm), 25, 19(celma caurmērs 28 cm), 22 cm, 12 āra bērzus ø 14(celma caurmērs 22 cm), 28, 36, 33, 21, 38, 31, 22, 58, 31, 29, 41 cm, 4 ozolus ø 31, 33, 64, 46 cm, 3 ošlapu kļavas ø 93, 10/11/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 31 cm, 1 apsi ø 28 cm, 1 balto apsi ø 54 cm, 3 pīlādžus ø 44, 21, 26 cm, 2 zirgkastaņas ø 26, 33 cm.

  • Objekts – Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība;
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Latgales ielas teritorijās,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038,
  • Zemesgabala īpašnieks – koka ciršanas ierosinātājs: Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”.

KOKA CIRŠANAS IEMESLS

Saskaņā ar plānoto būvniecību, Rīgā, Latgales ielas teritorijās (Kadastra apzīmējumi 0100 078 0753, 0100 078 0747, 0100 078 0748, 0100 078 2262, 0100 078 9012, 0100 078 9016, 0100 078 0750, 0100 078 0751, 0100 078 2332, 0100 007 8075, 0100 126 0129, 0100 078 0749, 0100 126 0037, 0100 126 0038), paredzēts cirst 49  liepas ø 31, 39, 35, 30, 36, 32, 31, 54, 46, 47, 35, 31, 25, 37, 25, 28, 30, 26, 33, 24, 31, 30, 28, 28, 14, 23, 34, 18 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 27, 26, 32, 14 (celma caurmērs 20 cm), 49, 23, 21, 20, 57, 22, 22, 42, 50, 11/11(celma caurmērs 26 cm), 34, 22, 34, 38, 24, 28 cm, 1 gobu ø 77 cm, 4 trauslos vītolus ø 47, 24, 49, 35 cm, 5 kļavas ø 29, 31, 29, 20, 34 cm, 30 kanādas papeles ø 53, 35, 41, 61, 40, 65, 36, 43, 51, 26/35/45, 33/35/36, 37, 44, 41, 22, 36, 16 (celma caurmērs 27 cm), 23, 20, 25, 55/59, 20, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 39, 43, 29, 24, 26, 22 cm, 4 ievas ø 13(celma caurmērs 20 cm), 25, 19(celma caurmērs 28 cm), 22 cm, 12 āra bērzus ø 14(celma caurmērs 22 cm), 28, 36, 33, 21, 38, 31, 22, 58, 31, 29, 41 cm, 4 ozolus ø 31, 33, 64, 46 cm, 3 ošlapu kļavas ø 93, 10/11/14/15 (celma caurmērs 37 cm), 31 cm, 1 apsi ø 28 cm, 1 balto apsi ø 54 cm, 3 pīlādžus ø 44, 21, 26 cm, 2 zirgkastaņas ø 26, 33 cm.

Būvprojektā  paredzēta jaunu tramvaju sliežu ceļu un to zemsliežu konstruktīvās kārtas jaunbūve Latgales ielā no esošā tirdzniecības centra “Dole” galapunkta līdz Višķu ielā projektētajam dispečeru un transportmijas punktam, t.sk. jaunu pasažieru pieturvietu platformu un to nojumju izbūve. Paredzēts risināt esošas ielas pārbūvi un ar to saistītās satiksmes organizācijas izmaiņas: luksoforu objektu, ielas apgaismes infrastruktūras, gājēju infrastruktūras, ceļa satiksmes tehnisko līdzekļu izbūvi/pārbūvi, veicot veloceļa integrāciju.Transportmijas punktā, Latgales iela 429B, paredzēta dispečeru ēka un dispečeru punkta saistītā infrastruktūra, t.sk. lietotāja tīkli infrastruktūras darbības nodrošināšanai, elektroautobusu uzlādes stacija.

Lai informētu plašāku sabiedrību par būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Latgales un Višķu ielās, Rīgā” risinājumiem, kas plānoti posmā no tramvaja galapunkta “Dole” līdz Latgales - Višķu ielas krustojumam, “Rīgas satiksme” 2024. gada 22. aprīlī plkst. 17.00 organizēs tiešsaistes pasākumu. Tas norisināsies video konferences formātā "Zoom" vidē un tiks straumēts arī uzņēmuma sociālā tīkla "Facebook" kontā.

Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumu “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā

(atļautā) izmantošana ir Transporta infrastruktūras teritorija, Dabas un apstādījumu teritorija, Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēts iestādīt 165 gb. dižstādus, pārstādīt 43 gb. lielizmēra esošos kokus.

Publiskā apspriešana notiek no 19.04.2024. līdz 03.05.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.05.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt sadaļā: Koku ciršanas ieceru publisko apspriešanas rezultāti