Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
02.01.2024.-15.01.2024

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Visvalža ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 031 0146; kadastra numurs 01000310037, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0039), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 0038), Visvalža ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 031 0147), Visvalža ielā 5D (kadastra apzīmējums 0100 031 0145; kadastra numurs 01000310037), Visvalža iela 5B (kadastra apzīmējums 0100 031 0148; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76A (kadastra apzīmējums 0100 031 0142; kadastra numurs 01000310037), Lāčplēša iela 76D (kadastra apzīmējums 0100 031 0143; kadastra numurs 01000310037), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 031 9003; kadastra numurs 01000319002)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.12.2023. sēdes protokols Nr. 51, 1.2.12. § publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Visvalža ielā 5 zemesgabals ar kadastra apz. 01000310146 1 liepu 68 cm, (Nr.13).

Zemesgabalā bez adreses ar kadastra apz. 01000310039 1 ošlapu kļavu 20/10/13/15 cm, (Nr.15).

Zemesgabalā bez adreses ar kadastra apz. 01000310038 1 purva bērzu 33 cm, (Nr.17) un 2 ošlapu kļavas 12/10/11/13 cm (celma caurmērs 26 cm), (Nr.16), 10/10/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm), (Nr.14).

Visvalža ielā 5A zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310147 1 purva bērzu 33 cm, (Nr.18), 4 ošlapu kļavas 22 cm, (Nr.12), 17 cm (celma caurmērs 20 cm), (Nr.10), 33/35/30/27 cm, (Nr.11),

30/33/31 cm, (Nr.9) un 1 liepu 43 cm, (Nr.19).

Visvalža ielā 5D zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310145 1 vītolu 25/31/23/27/28 cm, (Nr.6)

un 2 ošlapu kļavas 20/16/15 cm, (Nr.8), 21/15/15/10 cm, (Nr.7).

Visvalža ielā 5B zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310148 2 blīgznas 13/11 cm (celma caurmērs 20 cm), (Nr.4), 19 cm (celma caurmērs 23 cm), (Nr.5).

Lāčplēša ielā 76A zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310142 1 vītolu 24/27/29/40 cm, (Nr.3).

Lāčplēša ielā 76D zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310143 2 ošlapu kļavas 18/16/16/10 cm (celma caurmērs 25 cm), (Nr.1), 14/17 cm (celma caurmērs 22 cm), (Nr.2).

Kā arī kokus ar celma caurmēru zem 20 cm.

Adrese – Adrese: Rīga,  Visvalža ielā 5, Rīga, Visvalža ielā 5A, Rīga, Visvalža ielā 5D, Rīga, Visvalža ielā 5B,Rīga, Lāčplēša iela 76A, Rīga, Lāčplēša iela 76D

Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 031 0146, 0100 031 0039, 0100 031 0038, 0100 031 0147, 0100 031 0145, 0100 031 0148, 0100 031 0142, 0100 031 0143, 0100 031 9003.

Zemesgabala īpašnieks – SIA "Riga Properties 3" reģistrācijas numurs 50203199551, Rīga, Satekles iela 2B, LV-1050

Saistībā ar plānoto pievadceļa izbūvi, četru daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību, inženiertīklu un inženierbūvju izvietojumu un labiekārtojumu paredzēts cirst:

Visvalža ielā 5 zemesgabals ar kadastra apz. 01000310146 1 liepu 68 cm, (Nr.13).

Zemesgabalā bez adreses ar kadastra apz. 01000310039 1 ošlapu kļavu 20/10/13/15 cm, (Nr.15).

Zemesgabalā bez adreses ar kadastra apz. 01000310038 1 purva bērzu 33 cm, (Nr.17) un 2 ošlapu kļavas 12/10/11/13 cm (celma caurmērs 26 cm), (Nr.16), 10/10/11/12 cm (celma caurmērs 24 cm), (Nr.14).

Visvalža ielā 5A zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310147 1 purva bērzu 33 cm, (Nr.18), 4 ošlapu kļavas 22 cm, (Nr.12), 17 cm (celma caurmērs 20 cm), (Nr.10), 33/35/30/27 cm, (Nr.11),

30/33/31 cm, (Nr.9) un 1 liepu 43 cm, (Nr.19).

Visvalža ielā 5D zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310145 1 vītolu 25/31/23/27/28 cm, (Nr.6)

un 2 ošlapu kļavas 20/16/15 cm, (Nr.8), 21/15/15/10 cm, (Nr.7).

Visvalža ielā 5B zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310148 2 blīgznas 13/11 cm (celma caurmērs 20 cm), (Nr.4), 19 cm (celma caurmērs 23 cm), (Nr.5).

Lāčplēša ielā 76A zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310142 1 vītolu 24/27/29/40 cm, (Nr.3).

Lāčplēša ielā 76D zemesgabalā ar kadastra apz. 01000310143 2 ošlapu kļavas 18/16/16/10 cm (celma caurmērs 25 cm), (Nr.1), 14/17 cm (celma caurmērs 22 cm), (Nr.2).

Kā arī kokus ar celma caurmēru zem 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafisko karti "Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to Objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot - parastais dižskābārdis, šķirne (5 gab.), Zviedrijas pīlādzis (6 gab.), vidēja izmēra skuju krūms (98 gab.), vidēja izmēra lapu krūms (32 gab.). Teritorijas apstādījumu risinājums precizējams tālākā projekta izstrādes stadijā.

Publiskā apspriešana notiek no 02.01.2024. līdz 15.01.2024

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.01.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

  1. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; pie koku ciršanas ierosinātāja,, SIA "Riga Properties 3" pilnvarotās personas SIA "DUAL arhitekti" arhitekta Aleksandra Čepigusa Rīgā, Dēļu ielā 4, tālr. +37126396468, e-pasts: info@dualarhitekti.lv.

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt šeit.