Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
06.02.2024.-19.02.2024.

 Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanaiRīga, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.01.2024. sēdes protokols Nr.3, 1.2.2.§. publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts nocirst 6kļavas ø39, 51, 38, 30, 12/31/20, 31cm, augļu koku un koku, kura celma caurmērs ir mazāks par 20 cm.

  • Objekts – Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve ,
  • Adrese – Adrese: Rīga,  Hospitāļu ielā 49,
  • Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 025 0030,
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA Hospitāļu 49

KOKU CIRŠANAS IEMESLS

Saistībā ar daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves būvniecības ieceri Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) paredzēts cirst 6kļavas ø39, 51, 38, 30, 12/31/20, 31cm, augļu koku un koku, kura celma caurmērs ir mazāks par 20 cm. Koki tiek cirsti plānotās ēkas, kā arī piebraucamā ceļa un autostāvvietu laukuma izbūvei.

Saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ”zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta viena jauna koka  un vairāku dekoratīvo krūmu stādīšana, precizējot kokaugu sugu būvprojekta izstrādes gaitā.

Publiskā apspriešana notiek no 06.02.2024. līdz 19.02.2024.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 19.02.2024. šādās vietās: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv; Jebkurā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvs tālrunis: 80000800), aptaujas lapas ievietojot pasta kastē pie ieejas durvīm; pie koku ciršanas ierosinātāja, Layout17 SIA, Rīgā, Tērbatas ielā 9/11-6, kontaktpersona: Dainis Broks, tālr. +37129183838 

Informāciju par pieņemtajiem lēmumiem iespējams skatīt šeit.