Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30-17.00
 • Otrdiena8.15-17.00
 • Trešdiena8.15-17.00
 • Ceturtdiena8.15-17.00
 • Piektdiena8.15-16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30-17.00
 • Otrdiena8.15-17.00
 • Trešdiena8.15-17.00
 • Ceturtdiena8.15-17.00
 • Piektdiena8.15-16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka kadastrālās vērtēšanas vajadzībām visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, nosūtot iesniegumu pa pastu, uz E-adresi, vai iesniedzot iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai", par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) Īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
  2) zemes vienības robežu plāns
  3) zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas),
  4) pilnvarotajām personām - jāiesniedz pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas);
  5) veidlapa “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana” 8.pielikums;
  6) veidlapa “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņai” 9.pielikums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts pēc iesnieguma un iesniegto dokumentu izskatīšanas, lēmuma vai vēstules projekta sagatavošanas un parakstīšanas:
  - klātienē saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem pēc personas, viņas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pieprasījuma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
  - uz E-adresi, ja personai reģistrēts oficiālās elektroniskās adreses konts;
  - e-pastā, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā, saņem elektroniski parakstītu lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem;
  - pa pastu saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.