Datums 7. jūlijs, 2021
Laiks16.00
Vieta Tiešsaistē
Rīgas domes sēžu zāle

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmumu jaunu Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izveides investīciju projektu īstenošanai
 2. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības satiksmes infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai
 3. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbu investīciju projektu īstenošanai
 4. Par aizņēmumu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ugunsaizsardzības sistēmu izbūves darbu investīciju projektu īstenošanai
 5. Par grozījumiem Rīgas domes 05.10.2020. lēmumā Nr. 4 "Par Rīgas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu"
 6. Par Ritas Loginas iecelšanu Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieka amatā
 7. Par grozījumu Rīgas domes 29.03.2021. lēmumā Nr. 504 "Par vakcinācijas procesa organizēšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā"
 8. Par atteikumu izsniegt atļauju Ingusam Vircavam savienot amatus
 9. Par zaudējuma atlīdzinājumu
 10. Grozījumi Rīgas domes 2020. gada 21. augusta iekšējos noteikumos Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība"
 11. Par Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA "Rīgas ūdens"
 12. Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2021. gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu
 13. Grozījumi Rīgas domes 2021. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 43 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"
 14. Grozījumi Rīgas domes 2012. gada 17. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 156 "Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Rīgas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus"
 15. Grozījumi Rīgas domes 2006. gada 24. janvāra nolikumā Nr. 35 "Rīgas domes Satiksmes departamenta nolikums"
 16. Grozījumi Rīgas domes 2013.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.206 "Rīgas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas saistošie noteikumi"
 17. Par atļauju Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" dāvināt

Domes priekšsēdētājs    M. Staķis