Grāmatu autoru kolektīvs

Klajā nākusi grāmata “Metodiskais materiāls sociālajiem darbiniekiem darbam ar senioriem”, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem, paaugstināt viņu profesionalitāti darbā ar gados vecākiem cilvēkiem un mazināt stereotipus par novecošanos.

Šis izdevums ir aktuāls tāpēc, ka sniedz praktiskus ieteikumus, kā pilnveidot zināšanas darbā ar senioriem, kas ir skaitliski lielākā klientu grupa, kura saņem pašvaldību, valsts un arī privāti finansētos sociālos pakalpojumus. Kādā no Labklājības ministrijas pētījumiem tika secināts, ka visbiežāk 2022. gadā (24% gadījumu) sociālajā dienestā vērsušies iedzīvotāji tieši 65–75 gadu vecumā. No tiem 57% vērsušies sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības, bet 43% pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālā darbinieka atbalsta. Savukārt vidēji ap 70% sociālā darba speciālistu atzinuši, ka nejūtas pietiekami sagatavoti darbam ar senioriem, tomēr tikai 9% pēdējo piecu gadu laikā ir pilnveidojuši prasmes darbam ar pensijas vai pirmspensijas vecuma cilvēkiem.

Autoru kolektīvā ir arī Rīgas pašvaldības darbinieki: Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs Juris Osis, sociālās aprūpes centra “Mežciems” direktore Solvita Rudoviča un Sociālā darba nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa. Izdevuma veidošanā iesaistītas arī Rīgas Sociālā dienesta sociālās darbinieces Marika Jamonte un Vineta Smilga.

Informāciju sagatavoja: Antra Gabre, Rīgas pašvaldības Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore,
e-pasts: antra.gabre@riga.lv