RD LD 2017/37
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2018/011
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2017/25
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas izstrāde

Piegādātājs / izpildītājs
Piegādātāju apvienība 'SIA 'E.Daniševska birojs' un SIA 'Solvers'''
RD PAD 2018/8
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2018/37
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2018/015
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2017/29
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2017/28
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 06.10.2017.
Iesniegšanas datums
RDSD 2017/31
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 24.11.2017.
Iesniegšanas datums
RD LD 2017/35
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2017/28
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2018/008
Pārtraukts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2018/21
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2017/30
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2018/006
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2018/7
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Par apsardzes, ugunsdrošības un piekļuves kontroles sistēmu iekārtu tehnisko apkopi un remontu

Piegādātājs / izpildītājs
'STA Grupa' AS
Līgumsumma
24793.39
RPP 2018/7
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2018/5
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2018/72
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2017/20
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2017/32
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD LD 2017/28
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2018/11
Lēmums pieņemts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums