SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

Rīgas pilsētas pagaidu administrācija

Rīgas domes sasaukums 2017.-2020.gads