Sociālo jautājumu komitejas  kompetencē ir:

  • sociālo problēmu analīze, sociālās palīdzības un  sociālo pakalpojumu attīstības jautājumi;
  • Pašvaldības  nodarbinātības veicināšana;
  • veselības aprūpes jautājumi;
  • bērnu tiesību aizsardzība;
  • veselības veicināšana, slimību profilakse, t.sk. atkarību profilakse;
  • sociālās palīdzības iestāžu, kā arī kapitālsabiedrību, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, darbības izvērtēšana; 
  • priekšlikumu izvērtēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atbalstam un attiecīgo lēmumu projektu sagatavošana izskatīšanai Domē;
  • kontroles īstenošana Rīgas domes Labklājības departamentā, kā arī Rīgas bāriņtiesas darba organizācija un nodrošinājums.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Sociālo jautājumu komitejā var darboties 14 deputāti.

KOMITEJAS SASTĀVS: