SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Sociālo jautājumu komitejas  kompetencē ir:

  • sociālo problēmu analīze, sociālās palīdzības un  sociālo pakalpojumu attīstības jautājumi;
  • Pašvaldības  nodarbinātības veicināšana;
  • veselības aprūpes jautājumi;
  • bērnu tiesību aizsardzība;
  • veselības veicināšana, slimību profilakse, t.sk. atkarību profilakse;
  • sociālās palīdzības iestāžu, kā arī kapitālsabiedrību, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, darbības izvērtēšana; 
  • priekšlikumu izvērtēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atbalstam un attiecīgo lēmumu projektu sagatavošana izskatīšanai Domē;
  • kontroles īstenošana Rīgas domes Labklājības departamentā, kā arī Rīgas bāriņtiesas darba organizācija un nodrošinājums.

Ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.114 noteikts, ka Sociālo jautājumu komitejā var darboties 14 deputāti.