Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
07.02.2023.-20.02.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Zunda krastmala 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0021)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.01.2023. sēdes protokols Nr. 4, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0021) paredzēts  cirst 3 bērzus ø 25, 10/16 (celma caurmērs 22 cm), 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 osi ø 12/7 cm (celma caurmērs 24 cm).

  • Objekts – Trīs daudzdzīvokļu dzīvojamo namu jaunbūve
  • Adrese – Rīga, Zunda krastmala 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0021)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “CDT”

Saistībā ar  plānoto būvniecību  Rīgā, Zunda krastmalā 32 (kadastra apzīmējums 0100 062 0021) paredzēts  cirst 3 bērzus ø 25, 10/16 (celma caurmērs 22 cm), 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 osi ø 12/7 cm (celma caurmērs 24 cm). Koki izauguši pašizējas rezultātā. Divi bērzi izauguši plānotā Krīta ielas pagarinājuma  un piebraucamā ceļa zonā, viens bērzs un osis – plānoto ēku zonā. Vienam bērzam ir dobums ar trupes attīstību, osis ieaudzis metāla žogā, diviem bērziem bojājumi nav konstatēti.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas privātmāju apbūves teritorijā, kurā Ķīpsalas teritorijā drīkst izbūvēt daudzdzīvokļu namus, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama. Projekts saskaņots Nacionālā kultūras mantojumu pārvaldē. 

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 9 kokus plānotā Krīta ielas pagarinājuma zonā, vismaz  6 kokus rotaļu un atpūtas laukumu zonās,  vismaz 1 koku krastmalas zonā, dekoratīvus krūmu stādījumus ēkas zonās apmēram 500 m garumā.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 07.02.2023. līdz 20.02.2023. 

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 20.02.2023. šādās vietās:

  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā;
  • jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm);
  • elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja pilv. pers., Ernestīnes  ielā 12-2, Rīgā, Nora Saulespurēna,  tel.nr.: +37129147869.