Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
21.03.2023.- 03.04.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanaiRīga, Palīdzības iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.02.2023. sēdes protokols Nr. 9, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Palīdzības ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037) paredzēts cirst 3 kļavas ø 14, 18, 30/45 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm).

  • Objekts – Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve
  • Adrese – Rīga, Palīdzības iela 15
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Barons Kvartāls”

Saistībā ar plānoto būvniecību Rīgā, Palīdzības ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 023 0037) paredzēts cirst 3 kļavas ø 14, 18, 30/45 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm).

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas Centru apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.03.2023. līdz 03.04.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.04.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Cēsu ielā 31, k-1, kontaktpersona: Rūdolfs Lācis, tālr. +37120200000.