Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
23.05.2023.-05.06.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Nīcgales iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīga,  zemesgabals bez adreses pie Nīcgales ielas 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 0152)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 08.05.2023. sēdes protokols Nr. 18, 1.2.16. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) paredzēts cirst: 1 liepu ø 44 cm, 1 kļavu ø 30/26 cm, 3 ošlapu kļavas ø 18/16/37/23/14, 20, 10/15/10 (celma caurmērs 21 cm), 5 bērzus ø 32, 26, 21/20, 22, 30 cm, 5 lapegles ø 26, 24/23, 23/17, 20, 17 (celma caurmērs 20 cm), 1 ievu ø 25/13/7 cm, 2 zirgkastaņas ø 21, 30 cm, kā arī 4 kokus, kuru stumbru diametrs ir zem 20 cm.

Rīgā, Zemesgabalā bez adreses, pie Nīcgales ielas 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 0152) kopumā paredzēts cirst 1 liepu ø 46 cm, kā arī 2 kokus, kuru stumbru diametrs ir zem 20 cm.

  • Objekts – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecība
  • Adrese – Rīga, Nīcgales iela 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīga,  zemesgabals bez adreses pie Nīcgales ielas 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 0152)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Bonava Latvija”

Lai veiktu divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvju būvniecību, kas ietver piegulošās stāvvietas, inženiertīklu izbūvi, kā arī labiekārtojuma ierīkošanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) ir paredzēts cirst: 1 liepu ø 44 cm, 1 kļavu ø 30/26 cm, 3 ošlapu kļavas ø 18/16/37/23/14, 20, 10/15/10 (celma caurmērs 21 cm), 5 bērzus ø 32, 26, 21/20, 22, 30 cm, 5 lapegles ø 26, 24/23, 23/17, 20, 17 (celma caurmērs 20 cm), 1 ievu ø 25/13/7 cm, 2 zirgkastaņas ø 21, 30 cm, kā arī 4 kokus, kuru stumbru diametrs ir zem 20 cm, un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0152) ir paredzēts cirst: 1 liepu ø 46 cm, kā arī 2 kokus, kuru stumbru diametrs ir zem 20 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” grafisko daļu “Funkcionālais zonējums” minētajā zemesgabalā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas centra apbūves teritorija (JC2), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Teritorijā tiek saglabāti 40 esošie koki un paredzēts stādīt 13 jaunus kokus.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 23.05.2023. līdz 05.06.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.06.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +371 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Brīvības gatvē 275, kontaktpersona: Reinis Gaigalis, tālr. +371 29488417.