Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
09.05.2023.-22.05.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu oku ciršanai Rīga, Lienes iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.04.2023. sēdes protokols Nr. 14, 1.2.5. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 034 0110) kopumā paredzēts cirst 2 gobas ø 27, 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 18/17 cm (celma caurmērs 24 cm).

Saistībā ar  plānoto dzīvojamās ēkas būvniecību, Rīgā, Lienes ielā 5 (kadastra apzīmējums   0100 034 0110) paredzēts cirst 2 gobas ø 27, 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 18/17 cm (celma caurmērs 24 cm).

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas atļautā izmantošana” zemesgabals atrodas jaukta centra apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot vismaz 100 gab. japāņu spirejas krūmus  gar robežas perimetru gar žogu, vismaz 100 gab. ložņājošās efejas un vismaz 5 gab. pīlādžu stādījumus pie autostāvvietām.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.05.2023. līdz 22.05.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 22.05.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +371 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā, Lienes  ielā 5, kontaktpersona: Edgars Zomerovskis, tālr. +371 27750257.