Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
21.03.2023. -03.04.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Katrīnas iela 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) (kadastra numurs 0100 011 0139)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2023. sēdes protokols Nr. 8, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Katrīnas ielā 14A, (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) (kadastra numurs 0100 011 0139) paredzēts cirst 10 koku, kuru celma caurmērs nav mazāks kā 20 cm:

  • - 4 vilkābeles ø 17/15, 20/33, 24, 20 cm;
  • - 3 ozolus ø 29, 25, 21 cm;
  • - 1 vītolu ø 76/85 cm;
  • - 2 blīgznas ø 36, 11/11/11/14/17/19/22 cm;
  • un kokus, kuru celma caurmērs nav sasniedzis 20 cm

Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar komerctelpām

Adrese – Rīga, Katrīnas iela 14A

Zemesgabala īpašnieks – SIA ''IM Investments"

Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām būvniecību, Katrīnas ielā 14A, (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) paredzēts cirst 10 koku, kuru celma caurmērs nav mazāks kā 20 cm:

- 4 vilkābeles ø 17/15, 20/33, 24, 20 cm;

- 3 ozolus ø 29, 25, 21 cm;

- 1 vītolu ø 76/85 cm;

- 2 blīgznas ø 36, 11/11/11/14/17/19/22 cm;

un kokus, kuru celma caurmērs nav sasniedzis 20 cm.

Saskaņā ar 2010. gada 11. maijā apstiprinātajiem Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 70 "Teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu izmantošanas un apbūves saistošajiem noteikumiem" karti "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" ir Publiskās apbūves teritorija (P), līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā un atbilstoši šo noteikumu punktam Nr. 480 objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Būvprojektā tiks izstrādāts detalizēts teritorijas labiekārtojuma un apzaļumojumošanas projekts.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 21.03.2023. līdz 03.04.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 03.04.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “IM Investments”, kontaktpersona: Raimonds Plāte, tālr.: 29129973, e-pasts: raimonds@bakertilly.lv