Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
26.09.2023.-09.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Zvaigžņu iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.09.2023. sēdes protokols Nr. 36, 2.2.1 §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040) paredzēts cirst 1 kļavu ø 89 cm un 2 gobas ø 20, 15 (celma caurmērs 23 cm) cm.

  • Objekts – Vēsturiskās apbūves pārbūve un ēku jaunbūve.
  • Adrese – Rīga, Zvaigžņu iela 1 (kadastra apzīmējums  0100 035 0040)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Tallinas 65”

Saistībā ar plānoto vēsturiskās apbūves pārbūves un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūves būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040) paredzēts cirst 1 kļavu ø 89 cm un 2 gobas ø 20, 15 (celma caurmērs 23 cm) cm.

Būvprojekta stadijā tiks izstrādāts detalizēts teritorijas labiekārtojuma un apzaļumošanas projekts.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana, iestādot 9 dižstādus (2 purva ozolus (Quercus palustris) un 7 ošlapu kļavas (Acer negundo)) teritorijā un 12 mūžzaļos rododendrus podos/kastēs, kā arī veidojot jaunus apstādījumus.

Būvprojekta stadijā tiks izstrādāts detalizēts teritorijas labiekārtojuma un apzaļumošanas projekts.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.09.2023. līdz 09.10.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.10.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Pērses ielā 14-7, kontaktpersona: Harijs Alsiņš, tālr. +37126321805