Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
22.01.2022.-05.12.2022.

Paziņojums par publisko apspriešanu Koku ciršanai Rīga, Vēžu iela 3(kadastra apzīmējums 0100 012 0022)  

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.10.2022. sēdes protokols Nr. 43, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022) paredzēts cirst: cirst 3 ošlapu kļavas ø 48/17, 15/14/7/13, 13/18/16 cm un 2 gobas ø 21, 16/10 cm.

  • Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
  • Adrese – Rīga, Vēžu iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “Klīveru iela”

Saistībā ar teritorijas plānoto būvniecību. Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums   0100 012 0022) paredzēts cirst 3 ošlapu kļavas ø 48/17, 15/14/7/13, 13/18/16 cm un 2 gobas ø 21, 16/10 cm.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana-11 Rietumu tūjas, 3 kokveida hortenzijas un 2 Tunberga bārbeles.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.11.2022. līdz 05.12.2022.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 05.12.2022. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140 vai jebkurā Rīgas pilsētas apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā "e-pakalpojumi privātpersonām"-"sabiedrības līdzdalība".

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja Rīgā Puķu ielā 5, kontakstpersona: Dāvis Leišavnieks, tālr. 26116807.

Aptaujas lapa

Informācija