Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
18.04.2023.-01.05.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Valmieras iela 2 (kadastra apzīmējums: 0100 038 0101) 

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 03.04.2023. sēdes protokols Nr. 14, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 038 0101) paredzēts cirst: 4 bērzus ø 50, 38/41, 41, 30 cm un 2 liepas ø 15/15/15/15/15, 32 cm.

Objekts – Komercēku jaunbūves un esošo ēku pārbūve
Adrese – Rīga, Valmieras iela 2 (kadastra apzīmējums: 0100 038 0101)
Zemesgabala īpašnieks – SIA "Riga Properties 2"

Saistībā ar objekta "Komercēku jaunbūves un esošo ēku pārbūve" būvniecību, Rīgā, Valmieras ielā 2 (kadastra apzīmējums: 0100 038 0101), paredzēts cirst  4 bērzus ø 50, 38/41, 41, 30 cm un 2 liepas ø 15/15/15/15/15, 32 cm.
Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafisko karti "Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Saskaņā ar projektu, būvniecības ietvaros paredzēta jaunu koku/krūmu stādīšana - lielziedu korinte 'Ballerina' (8 gab.), āra bērzs (2 gab.), baltmizas himalaju bērza varietāte, šķirne (8 gab.), parastais dižskābārdis, šķirne (4 gab.), sarkanais ozols, šķirne (24 gab.), Zviedrijas pīlādzis (28 gab.), parastā liepa (13 gab.), liela izmēra skuju krūms (Pinus mugo vai analogs - 18 gab.), vidēja izmēra skuju krūms puķu kastēm (Pinus mugo šķirne vai analogs - 33 gab.), liela izmēra lapu krūms (80 gab.), vidēja izmēra lapu krūms (537 gab.), vidēja izmēra lapu krūms puķu kastēm (33 gab.).

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 18.04.2023. līdz 01.05.2023. 

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 01.05.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja SIA "Riga Properties 2" pilnvarotās personas SIA "DUAL arhitekti" arhitekta Aleksandra Čepigusa Rīgā, Kalnciema ielā 40E,  tālr. +371 26396468, e-pasts: info@dualarhitekti.lv.