Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
14.04.2023.-27.04.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Stabu iela 119 (kadastra apzīmējums: 0100 032 0023) un Valmieras iela 19 (kadastra apzīmējums: 0100 032 0022)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.03.2023. sēdes protokols Nr. 12, 1.2.2. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Stabu ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 032 0023) paredzēts cirst: 1 gobu ø 26 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20/14, 39 cm un Rīgā, Valmieras ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 032 0022) paredzēts cirst:  5 ošlapu kļavas ø 25/29, 31, 26, 14, 34/30/23 cm.

Saistībā ar objekta "Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve un vēsturiskās ēkas pārbūve".

Rīgā, Stabu ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 032 0023) paredzēts cirst: 1 gobu ø 26 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20/14, 39 cm un Rīgā, Valmieras ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 032 0022) paredzēts cirst: 5 ošlapu kļavas ø 25/29, 31, 26, 14, 34/30/23 cm.

Kokus paredzēts cirst saskaņā ar plānoto jaunbūves izvietojumu un pilsētas ārtelpas labiekārtojuma struktūras izveidi.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafisko karti "Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" zemesgabals atrodas jauktas apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Būvniecības ietveros paredzēta koku struktūras sakārtošana, krūmu stādīšana. Teritorijas apstādījumu risinājums precizējams tālākā projekta izstrādes stadijā.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 14.04.2023. līdz 27.04.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 27.04.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja SIA “RK Real Estate”" pilnvarotās personas SIA "DUAL arhitekti" arhitekta Aleksandra Čepigusa Rīgā, Kalnciema ielā 40E, tālr. +37126396468, e-pasts: info@dualarhitekti.lv