Statuss
Noslēdzies
Veids
Koku ciršana
Apspriešanas periods
26.09.2023.-09.10.2023.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīga, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119)

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.09.2023. sēdes protokols Nr. 37, 1.2.6. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119) paredzēts cirst 1 kļavu ø 67 cm.

  • Objekts – Vieglo auto stāvlaukums
  • Adrese – Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119)
  • Zemesgabala īpašnieks – SIA “LATVIJAS AMERIKAS ACU CENTRS”

Saistībā ar plānoto autostāvvietas izbūvi Rīgā, Augusta Deglava ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 037 0119) paredzēts cirst 1 kļavu ø 67 cm.

Iepriekš veiktu komunikāciju pārbūves darbu rezultātā kokam stipri bojātas saknes vienā pusē, kā rezultātā bojātā pusē koks kalst un krīstošie zari apdraud gājējus, kā arī autotransportu.

Saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafisko karti “Rīgas vēsturiskā centra detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas “Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā,dzīvojamās apbūves teritorijā, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.09.2023. līdz 09.10.2023.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 09.10.2023. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, atstājot dokumentu skapī pirmā stāva vestibilā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis +37167181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv; Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv;

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53; Pie koku ciršanas ierosinātāja, Rīgā, Augusta Deglava ielā 12A (pie gājēju celiņa), kontaktpersona: Una Brūna, tālr. +37125689638