Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Paskaidrojuma rakstu hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservācijai (I daļu) - ieceres dokumentāciju iesniedz elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, ierosinot hidrotehnisko un meliorācijas būvju konservāciju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var pieprasīt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) aizpildīts iesniegums "Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei (konservācijai)";
  2) īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
  3) būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  4) saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
  5) būves konservācijas darbu veikšanas projekts.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Būvniecības ieceres dokumentāciju iespējams saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).