Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, Jūs varat saņemt konsultāciju par iespējām atrast dzīvesvietu; noorganizēt transportu (bērnu) nokļūšanai līdz izglītības iestādei; uzzināt par bērnu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs; uzzināt par ārpusskolas nodarbībām bērniem (interešu izglītību).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klientam ir iespēja saņemt informāciju par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības sportā, mūzikā un mākslā, interešu izglītības pieejamību Rīgā, pašvaldības iestāžu organizētām un pašvaldības līdzfinansētām bērnu un jauniešu nometnēm, pašvaldībā organizētiem kultūras pasākumiem, pašvaldības kultūras iestāžu un amatierkolektīvu darbību; par darbu ar jaunatni; sporta un fizisko aktivitāšu pieejamību; sabiedrības integrāciju.
    Klients ierodas klātienē, piezvana pa tālruni, iesūta savu jautājumu e-pastā vai pa pastu un uzdod sev interesējošos jautājumus, nepieciešamības gadījumā tiek piedāvāta attiecīgā speciālista konsultācija.
    Pamatinformācija (kontakti, izvietojums pilsētā, darba laiks, īstenotās izglītības programmas, skolu mikrorajoni u.c.) par departamentu un tā padotībā esošajām iestādēm: pirmsskolām, skolām, sporta skolām, sporta bāzēm, mūzikas un mākslas skolām, interešu izglītības iestādēm, brīvā laika pavadīšanas centriem, kultūras centriem, muzejiem un Rīgas Centrālo bibliotēku pieejama tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd .

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Klients var iegūt informāciju par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem ierodoties klātienē, piezvanot pa tālruni, iesūtot savu jautājumu e-pastā vai pa pastu.