Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Tirdzniecības vieta
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas Centrāltirgus"
Adrese
Centrāltirgus iela 1

Informējam par  telpas Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, kas ir daļa no Gaļas paviljona ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 004 0071 053, ar kopējo platību 148,60 m2, nomas līguma termiņa pagarinājumu.
Nomnieks: SIA “Swiss serviss”, reģistrācijas Nr. 40003656853
Līguma Nr.: 09.04.2015. Nr. 02-05/25
Līguma termiņš: 31.12.2023.
Pievienotie pielikumi: Nr. 02-05/25 (telpu nomas līgums); Nr. RN-2023-1882-lī/2.8-2 (vienošanās par līguma termiņa pagarināšanu).