Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Zilupes 12A

Īpašuma adrese  

Zilupes iela 12A, Rīga 

Kadastra numurs 

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums) 

0100 925 6105 

Kadastra apzīmējums 

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts) 

 

Īpašuma apraksts 

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.) 

neapdzīvojamā telpa un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Zilupes ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720456001), daudzdzīvokļu mājas Zilupes ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720456002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000720456003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000720456004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000720456007), tualetes (kadastra apzīmējums 01000720456006), un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000720456) 

Platība (m2) 

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts) 

13 

Izsoles sākumcena 

2200,00 

Izsoles solis  

200,00 

Pieteikšanās termiņš 

20.06.2023. 

Atsavinātājs 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv 

Vairāk informācijas 

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.