Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Zilupes iela 10-13

Īpašuma adrese

Zilupes iela 10-13, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 926 1277

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar divām istabām, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Zilupes ielā 10, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720456001), daudzdzīvokļu mājas Zilupes ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720456002), garāžas Zilupes ielā 12A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720456008), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņa (kadastra apzīmējums 01000720456003), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000720456004), šķūņa (kadastra apzīmējums 01000720456007), tualetes (kadastra apzīmējums 01000720456006), un zemesgabala Zilupes ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000720456)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

36.6

Izsoles sākumcena

15000,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem 67012007, 67181393.