Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Ziemeļu iela 12-10

Īpašuma adrese

Ziemeļu iela 12-10, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 921 2422

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Limbažu ielā 1B, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000150080001), daudzdzīvokļu mājas Ziemeļu ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000150080002), tajā skaitā ar mājām funkcionāli saistītajām būvēm – šķūņiem Ziemeļu ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējumi: 01000150080003; 01000150080004), un zemesgabala Ziemeļu ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000150080)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

25.4

Izsoles sākumcena

10800,00

Izsoles solis

500,00

Pieteikšanās termiņš

16.05.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.