Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neizīrēti dzīvokļi
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Zeļļu iela 15-5

Īpašuma adrese

Zeļļu iela 15-5, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 8229

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neizīrēts dzīvoklis, kas sastāv no dzīvokļa ar vienu istabu, un dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas Zeļļu ielā 15, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000570033001), daudzdzīvokļu mājas Zeļļu ielā 15A, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000570033002), un zemesgabala Zeļļu ielā 15, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000570033)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

23.3

Izsoles sākumcena

17100,00

Izsoles solis

1000,00

Pieteikšanās termiņš

20.06.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.