Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Atsavināšanas izsole
Objekta veids
Neapdzīvota telpa
Izsoles rīkotājs
Dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Adrese
Stirnu iela 48-75

Īpašuma adrese

Stirnu iela 48-75, Rīga

Kadastra numurs

(norāda, ja atsavināts tiek viens īpašums)

0100 927 8191

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja atsavināmā īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 

Īpašuma apraksts

(norāda īpašuma sastāvu, kadastra numurus, apzīmējumus, platības u.c.)

neapdzīvojamā telpa, un neapdzīvojamās telpas īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 01000890392001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000890392)

Platība (m2)

(norāda, ja īpašuma sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

35.7

Izsoles sākumcena

2300,00

Izsoles solis

200,00

Pieteikšanās termiņš

31.05.2023.

Atsavinātājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldība – Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, e-pasts dmpk@riga.lv

Vairāk informācijas

Informācijas saņemšanai un uzziņai par Objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties pa tālruņiem +37167012007, +37167181393.