Izsoles statuss
Aktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Zemesgabala daļa
Izsoles rīkotājs
Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments
Adrese
Ostas iela 11

Objekta adrese

Rīgā, Ostas iela 11

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

 

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

0100 095 0030

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Gaismas dārza aktivitātēm.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

zemesgabala platība – 65676 m2

Izsoles nodrošinājums

nav

Drošības nauda

nav

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

EUR 1076,00

Izsoles solis

0,10 EUR/m2

Iznomāšanas termiņš

25.09.23. – 24.03.2024.; 30.09.2024. – 23.03.2025.; 29.09.2025. – 22.03.2026.; 28.09.2026. – 21.03.2027.

Apakšnomas iespējas

nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Rakstiska izsole notiks 2023.gada 25.augustā, plkst.13.00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2023.gada 24.augustam plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

Iznomātājs

Pašvaldības kultūras iestāde “Ziemeļrīgas kultūras apvienība”

Objekta apskate

Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Timpare, tālrunis +37167037914

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)